Informace v Dubickém zpravodaji

Sokolovna byla zkolaudována

 

Tělocvičná jednota Sokol Dubicko od roku 2008 připravovala rekonstrukci sokolovny, která byla přestavěna v letech 1968-1974 na zařízení, ve kterém byl velký sál na kulturní akce a malý sál / 15 x 8 m / na sport.

V roce 2008 jsme zadali vypracování projektu nákladem 220 000 Kč, jehož hlavním zadáním bylo multifunkční využití sokolovny. Byly podávány žádosti na MŠMT, Olomoucký kraj, ROP, ale dotaci jsme nedostali. Až v roce 2012 jsme dostali dotaci z Významných projektů Olomouckého kraje, která pro zařazení mezi vybrané projekty vyžaduje co největší míru spolufinancování.

Rozpočet 1. etapy byl téměř 8 mil. Kč a zahrnoval rekonstrukci velkého sálu, jeviště, klubovny, sociálního zařízení, zateplení a fasádu jižní části. S rekonstrukcí sokolovny jsme začali v prosinci 2012.

Rozpočet 2. etapy představovala investice v hodnotě 2,035 mil. Kč s DPH. Zahrnovala dokončení zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří. Tato etapa byla realizována od 1. 4. 2015.

Celkem bylo proinvestováno 10,3 mil. Kč.

Na spolufinancování se podílely následující subjekty:

- Olomoucký kraj 1 900 000 Kč

- Obec Dubicko 1 700 000 Kč

- Česká obec sokolská 1 150 000 Kč

- SFŽP 1. etapa 597 000 Kč

- SFŽP 2. etapa 2 705 009 Kč

- vlastni zdroje T.J. Sokol 2 100 000 Kč

- dary občanů 190 000 Kč

Rekonstrukce trvala necelé 3 roky, ale byla realizována tak, aby nebyla přerušena funkce tohoto zařízení. Opravou sokolovny výbor tělocvičné jednoty umožnil všem občanům, spolkům, Obci Dubicko i ostatním subjektům moderní využití sokolovny na kulturní, společenské a sportovní akce.

Výbor děkuje zastupitelům obce za pomoc při financování rekonstrukce a za půjčky na překlenutí financování dotací. Částka, kterou darovali naši spoluobčané, nám pomohla snížit dluh, který nyní T. J. má ve výši 200 000 Kč.

Práce však nekončí. Úprava nádvoří, malého sálu a hlavně udržení pěkného stavu budovy a vnitřního zařízení je pro nás další výzvou. Nyní záleží jen na nás všech, aby sokolovna byla co nejvíce využita a zaplněna našimi dětmi, mládeží a dospělými.

S pozdravem „Nazdar“ Jiří Sobotík-starosta Sokola