Informace v Dubickém zpravodaji č. 2/2017

3. místo volejbalového týmu

Ve středu 26. 4. 2017 se konal v tělocvičně ZŠ Šumperk, 8. května (Hluchák)  školní turnaj v minivolejbale - modrá kategorie. Turnaj byl určen pro starší žákyně a žáky ročníky narození 2003-2005. ZŠ Dubicko reprezentovaly  Sabina Grygarová, Barbora Prucková, Eva Kutalová, Alena Langová a Lucie Kutalová.  Děvčata hrají volejbal spolu s dalšími ve volejbalovém oddíle Sokol Dubicko. Tento školní turnaj pro ně znamenal první měření sil s jinými oddíly a holky ho zvládly  skvěle. Postupně překonaly nervozitu a mezi sedmi startujícími týmy (v některých hráli i chlapci) se umístily na třetím místě.

Jaroslav Dvořák ml.